20.02.2021

apoob & ik - interview met nieuw lid Tom Buysse

F kke1ap8x0

“Voor mij de meest logische keuze"

apoob telde nog nooit zoveel leden als in 2020. Sinds het uitbreken van het Corona-virus zag de beroepsvereniging haar ledenaantal fors stijgen, tot meer dan 400. Is lid zijn van een beroepsvereniging belangrijker in tijden van pandemie of spelen er nog andere noden in het beroepsveld mee? En hoe kijken onze nieuwe leden naar het belang van de beroepsvereniging? We vroegen het aan Tom Buysse, één van onze nieuwste leden.

Je bent al negen jaar opticien-optometrist en je hebt je vorig jaar pas aangesloten bij apoob, zit COVID daar voor iets tussen?

Ja en neen, als startende opticien-optometrist ben je vooral bezig met je onderneming, maar als er zoiets als Corona voorbij komt, dan besef je dat er nood is aan bescherming en duidelijkheid. Optiekzaken waren bijvoorbeeld niet verplicht te sluiten omdat reparaties mochten doorlopen en daardoor had je geen recht op de premies, terwijl je ook geen inkomsten had door verkoop omdat dat dan weer niet mocht. In die periode had ik heel intensief contact met Viviane De Vries, directeur van APOOB, die vroeger nog mijn docent was. We hebben samengewerkt voor een duidelijkere regelgeving en ondersteuning richting het beroepsveld. Het is op die manier dat ik ook gemerkt heb dat een beroepsvereniging heel cruciaal werk achter de schermen verricht, bijvoorbeeld rond het Koninklijk Besluit en de herschrijving van de nomenclatuur. Hoe beter er in onze sector samengewerkt wordt, hoe meer je het verschil kan maken richting de bevoegde instanties. Net daar ligt de kracht van de beroepsvereniging.

Waarom heb je voor APOOB gekozen?

Eerst en vooral, ik was heel blij dat BFO en apoob heel nauw samenwerken rond COVID, dat zorgde voor duidelijkheid en eenduidigheid in het beroepsveld. Ik heb uiteindelijk voor apoob gekozen omdat ik Viviane en een aantal andere bestuursleden zeer goed ken. Het was voor mij de meest logische en vertrouwde keuze.

Wat verwacht je van de beroepsvereniging? En is dat anders in tijden van een pandemie?

Uiteraard is een goede ondersteuning in coronatijden onontbeerlijk, maar de aandacht van de beroepsvereniging moet ook verder in de toekomst liggen: in een goede bescherming van en een duidelijke regelgeving voor het beroep. Daarom is de erkenning van het beroep zo belangrijk, maar ook de naleving ervan, door een goede opvolging van accreditaties, opleiding enz. Want enkel zo kunnen we het niveau van de oogzorg naar een hoger niveau tillen en het beroep de status geven die het verdient. Dit op poten zetten en faciliteren is dé hoofdtaak van de beroepsvereniging.

Aansluitend, speelt de beroepsvereniging als objectieve partij een belangrijke rol in het begeleiden van haar leden in de nieuwste onderzoeken, ontwikkelingen, opleidingen, ronde tafel gesprekken,… opdat de opticien-optometrist alle troeven in handen heeft om de beste oogzorg te verlenen.

En tenslotte vind ik het belangrijk dat apoob het beroep op de juiste manier en voor het grote publiek in de kijker zet door campagnes als de Week van het Zien bijvoorbeeld.

Is het beroep hard veranderd door de jaren heen?

De laatste vijf jaar is de markt sterk veranderd met nieuwe spelers, ook zuiver online spelers. Daarnaast is ook de perceptie van de consument veranderd, vooral in de doelgroep 15- tot 35-jarigen die niet altijd begrijpen waarom een bril een heel pak duurder is in de winkel dan een bril die je in 5 kliks online koopt. Daarnaast moet een opticien-optometrist vandaag ook online aanwezig zijn, wat toch een andere marketingaanpak vereist.

Waar liggen voor jou de uitdagingen voor het beroep van opticien-optometrist?

Als ondernemer en puur strategisch gezien, lijkt voor mij de grootste uitdaging om de jongere generatie naar de winkel te krijgen, en kansen creëren om onze meerwaarde aan te tonen. En de beroepserkenning natuurlijk ook, waar apoob en haar leden hard aan mee bouwt.

Over Tom Buysse:

  • 9 jaar actief als opticien/optometrist-ondernemer
  • Heeft optiekzaken in Gent en Antwerpen
  • Opende pop-up optiekzaken in Kortrijk, Knokke en Brussel
  • Opent in februari een optiekzaak in Amsterdam
  • Kreeg de optiekkriebel mee van thuis uit
  • apoob-lid sinds maart 2020