15.01.2021

Terugblik 2020: Wat als een virus de agenda van een beroepsvereniging bepaalt

May4 2020 i Stock 918825222 Female Scientist With Goggles 1068x924

Dat 2020 ook voor onze beroepsvereniging een uitzonderlijk bewogen jaar was, staat buiten kijf. Het was een jaar waarin we onze ‘business as usual’ (een tijdje) opzij moesten zetten voor een ongeziene pandemie en alle krachten bundelen om jullie, onze leden, maximaal bij te staan, te ontzorgen, te informeren en voor jullie in de bres te springen bij de (talrijke) bevoegde instanties

Eén stem

Samen met BFO hebben we de handen in elkaar geslagen om ervoor te zorgen dat er een eenduidige communicatie jullie richting uitging. Een samenwerking en aanpak van onze beide beroepsorganisaties, die ook loonde richting de overheid en de talrijke instanties die we hebben aangesproken en aangeschreven om meer duiding, meer duidelijkheid, meer informatie te krijgen opdat jullie maximaal jullie (essentiële) werk konden blijven uitoefenen en zo op jullie beurt, jullie klanten verderhelpen. Zo stelden we een COVID 19-protocol op, communiceerden we na elke Veiligheidsraad, en ook tussen de Veiligheidsraden in als het nodig bleek.

Krachtig ledennetwerk

Dat we als beroepsvereniging snel konden schakelen, hebben we aan jullie, onze leden te danken. Ons krachtige ledennetwerk durft vragen te stellen, maatregelen in vraag te stellen, het kluwen aan premies aan te kaarten en houdt ons scherp. Op die manier weten we als beroepsvereniging precies wat er leeft in ons beroepsveld en kunnen we dat ook onderbouwd aankaarten en aanpakken waar nodig.

Een missie die werkt

Dit uitzonderlijke jaar zorgde er ook voor dat we onze missie (zie kader) konden aftoetsen aan buitengewone omstandigheden, aan de grillen van een onvoorspelbaar virus en een resem aan (nood)maatregelen die het allesbehalve evident maakten om ons beroep uit te oefenen op de manier dat we gewend zijn of die we nastreven. Zo slaagden we er, naast de COVID19-aanpak, onder meer ook in om een geslaagde Week van het Zien op te zetten, werk te maken van de accreditaties, enz.

En 2021?

Uiteraard zal COVID 19 nog een groot deel van de agenda bepalen, maar daarnaast kijken we ook verder vooruit. Zo lanceren we binnen een aantal weken onze nieuwe website, in de nieuwe huisstijl die we begin vorig jaar voorgesteld hebben op ons ledenevenement. Daarmee zetten we sterk in op onze ledencommunity die we nog beter willen servicen door opleidingen, nieuws, wetenschappelijke onderzoeken en artikels, enz. voor hen te publiceren via onze diverse communicatiekanalen. Op die manier is en blijft APOOB dé referentie voor elke opticien-optometrist.